Viktig info
v/Gunnar Hollerud

 

Startside
Opp

 

Badestampen må settes på plant underlag
Settes på betongblokker eller lignende så den kommer opp fra underlaget
Fylle først opp med vann 10 cm over utgang av piperør før fyring
Badestampen bør stå fylt med vann i den tørreste delen av året på grunn av uttørking
Anbefalt temperatur i vannet 38 - 40 grader C.
Anbefalt vedlengde ca. 20 cm. legges i kryss
Ovnen bør reingjøres etter bruk for å oppnå full effekt
I følge loven er det påbudt med sikkert dekke over badestampen eller gjerde rundt som skal gå helt ned til marken og være 1,5 m høyt. Gjerdet skal være så tett at barn ikke kan komme gjennom det og være godt fundamentert. Port eller grind som låses slik at barn ikke kan komme inn. Alt skal være utført i solide materialer.
Lykke til!